Tíðindaskrivið um Føroyar

Som opfølgning på Rådets henstilling om en systemisk buffer på Færøerne i marts 2017 drøftede Rådet niveauet for bufferen, indfasningen af en højere buffersats samt den kontracykliske kapitalbuffer. Den systemiske buffer er i dag fastsat til 1 pct. gældende fra 1. januar 2018. Da Rådet henstillede om denne buffersats, vurderede Rådet samtidig, at buffersatsen burde øges yderligere over de kommende år. Rådet besluttede at afvente input om timing og sammensætning af kapitalbufferne fra det færøske systemiske risikoråd, som ventes nedsat snarest. De færøske myndigheder deltog i drøftelsen.

Tú kanst síggja alt tíðindaskrivið frá danska váðaráðnum her